ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΤο Γλυκοπλαστειο όντας μια επιχείρηση που γεννήθηκε και εξελίχθηκε μέσα στην κρίση αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία και προσπαθεί με πολλούς τρόπους να βοηθήσει στην εξάλειψη τους. Επιπλέον έχει ενεργό ρόλο στη στήριξη διαφόρων πρωτοβουλιών, συλλόγων, φορέων και μαθητών που στόχο έχουν την πρόοδο της κοινωνίας μας.